De toekomst van de Nederlandse HighTech industrie

Nederland staat op een kruispunt van verandering, en de hightech- en maakindustrie fungeert als de motor van deze innovatie. De Nederlandse maakindustrie is goed voor 12% van ons bbp met 737.000 banen. Door de verwevenheid met de dienstensector, is in totaal naar schatting 20% van onze economie afkomstig uit de (maak)industrie. Daarmee is het één van de belangrijkste economische sectoren. In 2021 exporteerde Nederland voor een waarde van 400 miljard euro aan ‘made in NL’ goederen en diensten. Ruim de helft hiervan werd geëxporteerd door de Nederlandse industrie (214 miljard euro).

Hoewel we mondiaal vooroplopen in het creëren van geavanceerde technologieën, is er ruimte voor verbetering. Onze innovatieketen, ondanks zijn kracht, kent hiaten - vooral als het gaat om het omzetten van wetenschappelijke doorbraken in tastbare, waardevolle toepassingen. Met een gemiddelde groei van 2,1% per jaar (2013-2021) ontwikkelde de (maak)industrie zich de afgelopen jaren sterker dan de economie als geheel (1,5%). Het is duidelijk: als we concurrerend willen blijven, moeten we onze focus verschuiven. Door meer te investeren in valorisatie, toegepast onderzoek en een hernieuwde waardering voor ondernemerschap, kunnen we aantrekkelijker worden voor R&D-investeerders.

Bovendien moeten we ook onze strategie herzien. Tegen 2040 zal de hightech-sector grotendeels draaien om nieuwe waardeketens die we nu nog niet kennen. De grote vraag is hoe we onze leidende positie behouden in een snel veranderende wereld. De antwoorden liggen wellicht in strategische investeringen, beter innovatiebeleid en een krachtige visie voor de toekomst. Duurzaamheid staat ook op de agenda. Onze industrie heeft de macht en de middelen om bij te dragen aan een groenere toekomst, maar dit vereist een radicale transformatie. Het gaat niet alleen om het implementeren van groene technologieën, maar ook om het herzien van de structuren die ze ondersteunen.

Verder is er de uitdaging om ons midden- en kleinbedrijf (mkb) te versterken. Deze bedrijven vormen een cruciale schakel in onze economie, maar velen lopen achter in innovatie. Door hen beter te ondersteunen, en door te investeren in technologieën zoals smart industry, kunnen we deze kloof dichten.

Wat betreft R&D-uitgaven, lopen we achter bij onze Europese buren. We hebben meer particuliere investeringen nodig om onze doelen te bereiken. Een langetermijnvisie, gefocust op het opbouwen van sterke, kennisintensieve ecosystemen, kan hierbij helpen. Als we vooruitkijken, is het duidelijk dat samenwerking tussen industrieën, de overheid en kennisinstellingen essentieel is. Door onze krachten te bundelen, kunnen we een toekomst creëren die veiliger, welvarender en duurzamer is voor iedereen.

Bronnen

TNO whitepaper Offshore hydrogen for unlocking the full energy potential of the North Sea

https://publications.tno.nl/publication/34640939/OWckkV/kappen-2023-hightechindustrie.pdf

Hightech- en maakindustrie innovatiemotor voor Nederland (longread) (vraagenaanbod.nl)


Wat kunnen we voor jou betekenen?

Make some noise

Heb je vragen over een specifieke vacature? Of ben je benieuwd naar de mogelijkheden om samen te gaan werken? Blijf daar niet te lang mee rondlopen, maar stel ze direct.