Voorbeeld van een arbeidsovereenkomst

Emilia Wulms | 12 juni 2024
De productie-industrie heeft ons leven sinds de industriële revolutie compleet veranderd. Overal om je heen zie je producten die voortkomen uit deze industrie. Van je mobieltje en de computer waarop je werkt, tot aan de frisdrank in je koelkast; het wordt allemaal in de productie-industrie gemaakt. Wij vertellen je alles dat je moet weten over de productie-industrie, welke banen je in deze industrie kunt vervullen en hoe je bij Orcatech in de productie-industrie aan de slag kunt.

Een arbeidscontract opstellen: waarom eigenlijk?

Als je een medewerker in dienst gaat nemen, bedenk je dan of je jouw medewerker direct in vaste dienst wil nemen of dat je liever eerst een tijdelijk contract aanbiedt. Tegenwoordig kiezen steeds meer werkgevers ervoor om direct een vast contract aan te bieden. Dit is mede omdat de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is ingegaan, waardoor het werven van vast personeel aantrekkelijker is geworden.


Kiezen tussen een tijdelijk en vast contract

Als je de afweging gaat maken tussen een tijdelijke arbeidsovereenkomst en een vast contract, is het belangrijk dat je de volgende factoren afweegt:

Bedrijfsbehoeften

Heb je iemand nodig om tijdelijk wat werkzaamheden over te nemen, of ben je echt op zoek naar iemand voor de lange termijn? Als je iemand zoekt om de continuïteit te bewaken, dan is een vast contract beter geschikt.

Financiën

Als het financieel niet haalbaar is om een medewerker direct een vast contract aan te bieden, bijvoorbeeld als de financiële situatie enigszins onzeker is, kan het verstandig zijn om eerst een contract voor bepaalde tijd aan te bieden.

Flexibiliteit of loyaliteit

Natuurlijk ben je er nooit zeker van of een werknemer blijft of niet, maar tijdelijke contracten bieden meer flexibiliteit voor zowel werkgever als werknemer. Met een vast contract laat je als werkgever zien dat je de nieuwe medewerker graag aan boord hebt, waardoor deze meer betrokken zal zijn.


De standaardonderdelen van een vast en tijdelijk contract

In een standaard arbeidsovereenkomst staan minimaal de volgende onderdelen:

 • De gegevens van de werkgever 
 • De gegevens van de medewerker 
 • De gegevens van de arbeidsovereenkomst 
 • De proeftijd 
 • Werktijden en plaats werkzaamheden 
 • Loon en toeslagen 
 • Vakantiedagen 
 • Pensioen 
 • Opzegging (tijdelijke) arbeidsovereenkomst 
 • Geheimhouding


Voorbeeld arbeidscontract: vast en tijdelijk contract

We kunnen ons voorstellen dat het lastig is om direct een goede overeenkomst op te stellen. Op de website van het UWV, werk.nl, kun je daarom voor zowel vaste als tijdelijke contracten een voorbeeld arbeidscontract vinden. Download de modelovereenkomst die je nodig hebt om een goede start te maken:

Voorbeeld vast arbeidscontract 

Voorbeeld tijdelijk arbeidscontract


Wanneer moet je een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aanbieden?

In Nederland geldt dat je een overeenkomst voor onbepaalde tijd moet aanbieden na drie opeenvolgende tijdelijke contracten of na een periode van twee jaar.


Arbeidsvoorwaarden vastleggen: de vier categorieën

Als je binnenkort een nieuwe werknemer aanneemt, wil je waarschijnlijk een voorbeeld arbeidsovereenkomst hebben om elkaars rechten vast te leggen. Binnen een contract kunnen we onderscheid maken tussen vier verschillende categorieën:

Primaire arbeidsvoorwaarden

Primaire arbeidsvoorwaarden zijn verplicht. Denk hierbij aan de bepaling van de arbeidsduur, werktijden, het salaris, maar ook wettelijke bepalingen zoals vakantiegeld zijn hierin vastgelegd.

Secundaire arbeidsvoorwaarden

Secundaire arbeidsvoorwaarden bepaal je voor een groot deel zelf. Bij deze voorwaarden gaat het om zaken die in geldwaarde uit te drukken zijn. Denk aan een dertiende maand, een leaseauto of een smartphone van de zaak.

Tertiaire arbeidsvoorwaarden

Faciliteiten en voorzieningen op het werk die niet direct in geld uit te drukken zijn. Denk bijvoorbeeld aan een goede koffieautomaat of een ruimte voor ontspanning op kantoor.

Quartiaire arbeidsvoorwaarden

Dit zijn de voorwaarden rondom persoonlijke ontwikkeling, zoals de trainingen die je aan jouw personeel aanbiedt.


Bedingen in het arbeidscontract

In het arbeidscontract kunnen speciale afspraken worden opgenomen, deze worden bedingen genoemd. Dit zijn regels waar een medewerker zich aan moet houden als de arbeidsovereenkomst eindigt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:


Geheimhoudingsbeding

Hierin wordt vastgelegd dat waardevolle en vertrouwelijke bedrijfsinformatie verplicht geheim wordt gehouden door medewerkers.


Concurrentiebeding

Met een concurrentiebeding voorkom je dat werknemers hun contract beëindigen en direct aan de slag gaan bij de concurrent of zelfs een concurrerend bedrijf oprichten na hun dienstverband.


Relatiebeding

Als het dienstverband eindigt, dan wil je niet dat deze werknemer contact opneemt met jouw klanten of relaties. Dit kun je vastleggen met een relatiebeding.


Verbod op nevenwerkzaamheden

Een werknemer mag in principe werken naast zijn baan als dit niet in de arbeidsovereenkomst is vastgelegd. In dit beding kun je opnemen dat er voor sommige nevenwerkzaamheden toestemming van de werkgever vereist is.


Liever je recruitment uit handen laten nemen? Schakel Orcatech in

Bij recruitment voor de technische branche komt veel kijken. Wil je deze werkzaamheden liever uit handen geven? Wij bieden jouw bedrijf een zeldzame selectie aan innovatieve medewerkers die jouw project naar het hoogste niveau tillen. Engineers die ambitieus, slim en altijd up-to-date zijn. Ontdek vandaag nog wat wij voor jouw bedrijf kunnen betekenen.

Let's make some waves


Veelgestelde vragen over arbeidsovereenkomsten

Veelgestelde vragen over arbeidsovereenkomsten

Een arbeidsovereenkomst is een contract tussen een werkgever en een werknemer waarin de arbeidsvoorwaarden en wederzijdse rechten en plichten worden vastgelegd.


Waar kan ik voorbeelden van arbeidscontracten vinden?

Op werk.nl, een website van het UWV, kun je voorbeelden downloaden voor vaste en tijdelijke arbeidscontracten:

Voorbeeld vast arbeidscontract

Voorbeeld tijdelijk arbeidscontract


Wat moet er in een arbeidsovereenkomst staan?

Een arbeidsovereenkomst moet minimaal de gegevens van de werkgever en werknemer, de functie, de arbeidsduur, het salaris, de proeftijd, en de opzegtermijn bevatten. Daarnaast kunnen ook afspraken over vakantiedagen, pensioen, en eventuele bijzondere bedingen zoals geheimhouding, concurrentie, relatiebeding, en verbod op nevenwerkzaamheden worden opgenomen.


Wat is het verschil tussen een tijdelijk en een vast contract?

Een tijdelijk contract heeft een vooraf bepaalde einddatum, terwijl een vast contract voor onbepaalde tijd is. Een tijdelijk contract biedt meer flexibiliteit, terwijl een vast contract meer zekerheid en vaak meer betrokkenheid van de werknemer biedt.


Wanneer moet ik een contract voor onbepaalde tijd aanbieden?

In Nederland moet je een contract voor onbepaalde tijd aanbieden na drie opeenvolgende tijdelijke contracten of na een periode van twee jaar. Dit voorkomt langdurige onzekerheid voor de werknemer en biedt meer stabiliteit.


Welke vier soorten arbeidsvoorwaarden zijn er?

 • Primaire arbeidsvoorwaarden omvatten basisvoorwaarden zoals salaris, arbeidsduur, werktijden, en vakantiegeld, die wettelijk verplicht zijn. 
 • Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn aanvullende voordelen zoals een dertiende maand, een leaseauto, of een bedrijfstelefoon.
 • Tertiaire arbeidsvoorwaarden zijn voorzieningen die bijdragen aan een prettige werkomgeving. 
 •  Quartiaire arbeidsvoorwaarden betreffen persoonlijke ontwikkeling, zoals trainingen en cursussen.Wat zijn bedingen in een arbeidscontract?


Wat zijn bedingen in het arbeidscontract?

Bedingen zijn speciale afspraken in het arbeidscontract, zoals een geheimhoudingsbeding. Dit is de verplichting voor de werknemer om vertrouwelijke bedrijfsinformatie geheim te houden.

Wat kunnen we voor jou betekenen?

Make some noise

Heb je vragen over een specifieke vacature? Of ben je benieuwd naar de mogelijkheden om samen te gaan werken? Blijf daar niet te lang mee rondlopen, maar stel ze direct.