Het tekort aan technisch personeel: dit moet je weten

Het is geen verrassing dat er al jaren een groot tekort is aan goed personeel in de technische branche. Het tekort aan technisch personeel heeft een grote impact op onze maatschappij. Dit moet je weten over het tekort aan personeel binnen de technische beroepen.

Tekort technisch personeel: steeds grotere gevolgen


In Nederland zijn er tienduizenden openstaande vacatures in de technische branche. Naar verwachting zal het tekort zelfs nog verder oplopen in de komende jaren.

Het tekort aan personeel kan ervoor zorgen dat de energietransitie, digitalisering en de verduurzaming langzamer verlopen. Het kan zelfs resulteren in een slechtere concurrentiepositie van ons land, waardoor we minder aantrekkelijk worden voor productiebedrijven.

In ons dagelijks leven kunnen we de impact al steeds meer merken. Van lange wachtlijsten voor installateurs voor het plaatsen van zonnepanelen, tot het tekort aan elektromonteurs om het elektriciteitsnet uit te breiden, het zijn directe gevolgen van het personeelstekort.

De cijfers

Uit de TechBarometer van 2021 blijkt dat 80% van de technische bedrijven in de komende vijf jaar een tekort aan technici binnen hun organisatie verwacht.

Het tekort wordt volgens technische bedrijven met name veroorzaakt door het feit dat jongeren steeds minder vaak kiezen voor een technische opleiding (43%). Vergrijzing (14%) en een slechte aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven (14%) zijn ook belangrijke oorzaken.

De aanpak van de overheid om het tekort aan te pakken

Het kabinet begrijpt de noodzaak om het personeelstekort in de technische branche aan te pakken en heeft ingestemd met het Actieplan Groene en Digitale Banen. Dit is belangrijk voor het behalen van de doelen gericht op de vermindering van broeikasgassen en de doelstelling om in 2030 voor meer dan 1 miljoen ICT-geschoolden te zorgen.

Verhoogde instroom op technische opleidingen

De overheid wil meer jongeren motiveren om te kiezen voor een opleiding in techniek en ICT. Daarnaast wil de overheid het techniekonderwijs versterken. Hierdoor zal het aantal scholieren in het bètatechnisch onderwijs naar verwachting toenemen.

De productiviteit van het huidige personeel vergroten

Meer personeel opleiden is één aspect waarop de overheid wil inzetten om het aanbod op de technische arbeidsmarkt te blijven ontwikkelen. Maar om de tekorten nog beter op te vangen, wil de overheid ook inzetten op het verhogen van de productiviteit van het huidige personeelsbestand.

Ook moeite met het vinden van kandidaten in de techniek?

Als jouw organisatie ook moeite heeft met het vinden van technisch personeel, neem dan contact met ons op. Wij weten ondanks het tekort op de markt de beste technische vakspecialisten beschikbaar te stellen, zodat jij jouw groeiambities waar kunt maken.

Benieuwd hoe we jou kunnen helpen met het vervullen van vacatures in de techniek? Neem direct contact met ons op.

Veelgestelde vragen over het tekort aan technisch personeel


Wat veroorzaakt het tekort aan technisch personeel?

Het tekort aan technisch personeel wordt voornamelijk veroorzaakt door een afname in het aantal jongeren dat kiest voor een technische opleiding, vergrijzing, en een mismatch tussen het onderwijsaanbod en de behoeften van het bedrijfsleven.

Hoe beïnvloedt het tekort aan technisch personeel de maatschappij?

Het tekort kan leiden tot vertragingen in belangrijke maatschappelijke projecten zoals de energietransitie, digitalisering, en verduurzaming. Het kan ook de concurrentiepositie van Nederland negatief beïnvloeden.

Wat doet de overheid om het tekort aan technisch personeel aan te pakken?

De overheid heeft het Actieplan Groene en Digitale Banen aangenomen om meer jongeren te motiveren voor techniek en ICT te kiezen, het techniekonderwijs te versterken, en de productiviteit van het huidige personeelsbestand te verhogen.

Kan mijn bedrijf hulp krijgen bij het vinden van technisch personeel?

Ja, wij kunnen helpen bij het werven van technisch personeel. Neem direct contact met ons op om te ontdekken hoe wij je ontzorgen in het vinden van de juiste kandidaten voor je openstaande vacatures in de techniek.

Wat kunnen we voor jou betekenen?

Make some noise

Heb je vragen over een specifieke vacature? Of ben je benieuwd naar de mogelijkheden om samen te gaan werken? Blijf daar niet te lang mee rondlopen, maar stel ze direct.