Nieuwe ASML’s door een Nationale HighTech Strategie

Recentelijk onderzoek van TNO heeft geleid tot een gloednieuwe visie voor de hightechindustrie in 2040. Het hoopt een sprankelende mogelijkheid te bieden om de sector toekomstbestendig te maken. De hightechindustrie in Nederland is van essentieel belang voor onze economie en speelt een cruciale rol bij het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen. Deze sector is altijd in beweging en transformeert voortdurend naar baanbrekende technologieën zoals AI, quantum en fotonica. Nederland verovert posities op deze gebieden en dat zal een enorme impact hebben op wereldwijde waardeketens.
Om ook in de toekomst te blijven innoveren, economische groei te realiseren en hoogwaardige banen te creëren, moet de Nederlandse hightechindustrie zich aanpassen. TNO benadrukt dat de sector zich moet focussen op het bouwen van nieuwe waardeketens. In 2040 zou maar liefst 50% van de omzet uit deze verse ketens moeten komen. Daarnaast is het van cruciaal belang dat de sector 100% duurzaam wordt en zijn productiviteit met 150% verhoogt. Om deze doelen te behalen, is samenwerking tussen alle betrokken partijen een absolute must. TNO pleit daarom voor de ontwikkeling van een Nationale Hightech Strategie die voortbouwt op bestaande initiatieven zoals de KIA Sleuteltechnologieën en de Nationale Technologiestrategie. We hebben een consistente langetermijnagenda nodig om stevige investeringen mogelijk te maken en de randvoorwaarden te scheppen voor een bloeiende hightechindustrie.

Gelukkig zien zowel de Nederlandse overheid als Europa het belang van de hightechsector in. Ze investeren steeds meer met als doel minder afhankelijk te zijn van andere landen. Zo wordt er bijvoorbeeld flink geïnvesteerd in de uitbreiding van de Europese chipsector. Maar eerlijk is eerlijk, er zijn ook wereldwijde trends die uitdagingen met zich meebrengen. Denk aan de groeiende vraag naar schaarse grondstoffen, de klimaatcrisis, toenemende concurrentie en strengere regelgeving. Deze factoren zetten de concurrentiepositie en het voortbestaan van Nederlandse hightechbedrijven onder druk.

Om veerkrachtig te blijven, moeten hightechbedrijven zich aanpassen en transformeren naar duurzame en geïntegreerde waardeketens. Investeren in digitalisering, automatisering en strategische onafhankelijkheid is daarbij van essentieel belang. TNO ziet volop kansen voor compleet nieuwe waardeketens in sectoren zoals gezondheid, duurzaamheid, veiligheid en de digitale samenleving. TNO gelooft dat als Nederland deze uitdagingen succesvol aangaat en de kansen met beide handen grijpt, we in de toekomst "een handvol nieuwe ASML's" kunnen creëren. Denk aan fenomenale doorbraken op het gebied van AI, fotonica, kwantumtechnologie en energieconversie- en opslag. Maar dat kunnen we alleen bereiken met een Nationale Hightech Strategie, waarbij zowel de overheid, bedrijven als kennisinstellingen nauw betrokken moeten zijn. Naast het ontwikkelen van zo'n strategie, pleit TNO ook voor een structureel financieringsinstrument om de groei van de hightechindustrie te ondersteunen. Het bestaande Nationaal Groeifonds, waar het kabinet tussen 2021 en 2025 maar liefst 20 miljard euro in investeert, is een positieve stap voorwaarts. Het onderzoek van TNO pleit vooral om de innovatie en vooruitgang te behouden door ook na 2027 te blijven investeren.

Met de juiste visie, strategie en samenwerking kan de Nederlandse hightechindustrie in 2040 nog altijd een voorbeeld voor de wereld zijn.

Bronnen:

Whitepaper Hightechindustrie 2040 (fme.nl)

‘Nederland kan nieuwe ASML’s krijgen, maar alleen met Nationale Hightech Strategie’ - AG Connect

Hoe verdient de hightechindustrie haar geld in 2040? | De Ingenieur


Wat kunnen we voor jou betekenen?

Make some noise

Heb je vragen over een specifieke vacature? Of ben je benieuwd naar de mogelijkheden om samen te gaan werken? Blijf daar niet te lang mee rondlopen, maar stel ze direct.