Klaar voor de CSRD? Ontdek wat deze nieuwe wetgeving betekent

De introductie van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) markeert een belangrijke transformatie in duurzaamheidsrapportage voor bedrijven. Deze nieuwe Europese wetgeving, onderdeel van ‘De Green Deal’ van de EU, vervangt de voorgaande Non-Financial Reporting Directive (NFRD). Deze regelgeving vereist dat grote bedrijven vanaf 2024 verplicht een duurzaamheidsrapportage opstellen. Dit betekent een aanzienlijke uitbreiding in de rapportageverplichtingen, waarbij niet alleen grote bedrijven, maar ook MKB-bedrijven betrokken zullen worden in de toekomst. De CSRD heeft als doel transparantie te vergroten en bedrijven aan te sporen tot meer maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Wat betekent CSRD voor Bedrijven? 

De CSRD stelt dat grote bedrijven, gedefinieerd als bedrijven die voldoen aan minimaal twee van de volgende criteria verplicht zijn een duurzaamheidsrapportage te presenteren:

  • Meer dan 250 medewerkers
  • Meer dan 40 miljoen euro omzet per jaar 
  • Meer dan 20 miljoen euro op de balans 

Deze rapportage moet gedetailleerd inzicht geven in hoe een bedrijf opereert op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit betreft niet alleen de impact op het milieu, maar ook sociale en bestuurlijke aspecten. Beursgenoteerde MKB-bedrijven moeten vanaf 2026 aan de CSRD voldoen, terwijl niet-beursgenoteerde MKB-bedrijven later zullen volgen. Echter, het is verstandig voor MKB'ers om zich nu al voor te bereiden op de CSRD, met name als zij samenwerken met grotere bedrijven die al aan de richtlijn moeten voldoen.


Veel bedrijven nog onbekend met invoering CSRD

Recent onderzoek van I&O Research toont aan dat een aanzienlijk aantal Nederlandse bedrijven nog niet bekend is met deze richtlijn. Opmerkelijk is dat twee derde van de bedrijven nog nooit van CSRD heeft gehoord, terwijl meer dan de helft denkt dat de richtlijn geen invloed op hen zal hebben. Deze onwetendheid is zorgelijk, gezien de naderende verplichting voor beursgenoteerde bedrijven om niet alleen hun eigen duurzaamheidsprestaties, maar ook die van hun waardeketen te rapporteren. Het benadrukt de dringende noodzaak voor verhoogde bewustwording en voorbereiding op de CSRD, een richtlijn die verder reikt dan de direct betrokken ondernemingen.

Voorbereiding op de CSRD: een stappenplan

De voorbereiding op de CSRD vereist een zorgvuldige analyse van de bedrijfsvoering en de keten waarin het bedrijf opereert. Het is belangrijk om te begrijpen hoe producten worden gemaakt, vervoerd en verwerkt. Dit kan door het op papier zetten van de bedrijfsketen en vragen te stellen aan leveranciers en importeurs over de duurzaamheid van hun processen. Daarnaast is het aan te raden gebruik te maken van online tools, zoals de CSR Risk Check, om producten en inkoop te checken op duurzaamheidsrisico's. Bedrijven kunnen ook het Business Model Canvas gebruiken om hun bedrijfsmodel te analyseren en kansen voor duurzaamheid te identificeren.

De rol van de duurzaamheidsrapportage

Een belangrijk onderdeel van de CSRD is de duurzaamheidsrapportage zelf. Deze rapportage moet voldoen aan de European Sustainability Reporting Standards (ESRS), waardoor uniformiteit in rapportage wordt gewaarborgd. Hierdoor kunnen rapportages van verschillende bedrijven gemakkelijker met elkaar vergeleken worden. De rapportage wordt ingediend via een online portaal en wordt geauditeerd om de betrouwbaarheid van de informatie te waarborgen.

Kansen en uitdagingen

De CSRD biedt zowel kansen als uitdagingen voor bedrijven. Enerzijds biedt het kansen voor extra inkomsten door het ontwikkelen van duurzamere bedrijfsmodellen en het aanspreken van een groeiend bewust publiek dat waarde hecht aan duurzaamheid. Anderzijds vergt het een aanzienlijke inspanning om de bedrijfsvoering in lijn te brengen met de nieuwe rapportage-eisen en de keten duurzaam te managen.

Conclusie

De introductie van de CSRD markeert een belangrijk moment in de overgang naar meer duurzame bedrijfspraktijken. Hoewel de uitdagingen aanzienlijk zijn, biedt de richtlijn ook kansen voor bedrijven om hun duurzaamheidsinspanningen te versterken en transparant te communiceren naar belanghebbenden. Door nu te beginnen met de voorbereiding, kunnen bedrijven zorgen dat ze niet alleen voldoen aan de nieuwe eisen, maar ook een voorsprong nemen in de groene economie van de toekomst.

Bronnen: Business Insider, KVK, MVO Nederland, ABN AMRO (1), ABN AMRO (2)

Wat kunnen we voor jou betekenen?

Make some noise

Heb je vragen over een specifieke vacature? Of ben je benieuwd naar de mogelijkheden om samen te gaan werken? Blijf daar niet te lang mee rondlopen, maar stel ze direct.