Een gezonde oceaan: de strijd tegen CO2

De oceaan is onze grootste vriend. Hij biedt talrijke voordelen voor de mensheid. Deze levende watermassa voorziet ons van voedsel, transporteert goederen, levert energie, produceert medicijnen, biedt grondstoffen en speelt een rol in het reguleren van het klimaat. Dit alles zonder daar iets voor terug te vragen. Helaas wordt de oceaan zwaar belast door de voortdurende uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen door menselijke activiteiten. Ongeveer 30% van de jaarlijkse CO2-uitstoot wordt geabsorbeerd door de oceanen, wat leidt tot veranderingen in temperatuur, verhoogde zuurgraad en zuurstofniveaus van het zeewater. Deze veranderingen hebben al meetbare gevolgen, zoals verzwakte oceaanstromingen, toenemende stormintensiteit, stijgende zeespiegels en afname in diversiteit en aantal mariene soorten.

Minder CO2 in de oceaan

Het Amerikaanse bedrijf Equatic is van plan om tonnen CO2 uit de oceaan te verwijderen door middel van elektrolyse van zeewater. Hierbij wordt groene waterstof geproduceerd, die door luchtvaartmaatschappij Boeing als duurzame brandstof kan worden gebruikt. Volgens Gaurav Sant, oprichter en directeur van Equatic, bevat oceaanwater verhoudingsgewijs 150 keer meer CO2 dan de lucht, waardoor het effectiever is om CO2 uit de oceaan te verwijderen dan uit de atmosfeer.

Het proces werkt als volgt: zeewater stroomt door een buis naar een tank, waar een elektrolyser het water splitst in waterstofgas en zuurstofgas. De CO2 wordt gemineraliseerd, wat betekent dat het wordt omgezet in gesteente. De afgevangen CO2 wordt vervolgens opgeslagen in ondergrondse gas- en olievelden of zoutformaties. Het overgebleven water bevat minder CO2 en wordt in de oceaan geloosd. Het geproduceerde waterstofgas kan worden gebruikt als groene brandstof. Om het verhoogde zuurgehalte in het water te neutraliseren, voegt Equatic alkalisch gesteente toe, waardoor de natuurlijke samenstelling van het zeewater behouden blijft. Het water dat terug in de oceaan wordt geloosd, is net zo schoon als toen het werd opgepompt, met als enige verschil een lagere concentratie CO2.

Meer CO2 in de oceaan

Duitse en Britse wetenschappers hebben plannen om het mineraal ikaiet in grote hoeveelheden te produceren en in de koude wateren rond de poolcirkels te dumpen. Dit mineraal, gemaakt van kalksteen en water, kan mogelijk een effectieve oplossing zijn om de effecten van de CO2-uitstoot te verminderen. Het proces lijkt haalbaar en betaalbaar. Er moet echter nog verder onderzoek worden gedaan naar mogelijke negatieve gevolgen van het toevoegen van ikaiet aan de oceanen. Het doel is om de zuurgraad van het oceaanwater niet verder te laten stijgen, maar tegelijkertijd het vermogen van de oceaan om CO2 uit de atmosfeer te absorberen te vergroten. Ikaiet bevat calcium en lost op in zeewater. Tijdens dit proces wordt de aanwezige koolstofdioxide in het zeewater omgezet in bicarbonaat (HCO3), een chemische verbinding die de zuurgraad van het water verlaagt. Hierdoor kan er meer koolstofdioxide uit de atmosfeer worden verwijderd. Als dit op grote schaal kan worden gerealiseerd, zou het een belangrijke stap zijn in de strijd tegen klimaatverandering.

Phil Renforth, de bedenker en hoofdonderzoeker, legt uit dat er enorme hoeveelheden CO2 uit de atmosfeer moeten verdwijnen om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen en de VN-doelstellingen voor 2050 te halen. Het idee is om op een slimme en verantwoorde manier gebruik te maken van de oceanen, die dienen als een gigantische opslagplaats voor koolstofdioxide. Het doel is om de opnamecapaciteit van de oceanen te vergroten zonder schade toe te brengen aan de mariene ecosystemen. Deze nieuwe methode zou het probleem kunnen oplossen en tegelijkertijd de oceanen en hun leefomgeving beschermen.


Bronnen

De zee is ziek en de klok tikt | EOS Wetenschap

Amerikaans bedrijf haalt CO2 uit zeewater en maakt groene waterstof (msn.com)

Is dit hét wapen tegen broeikaseffect? Geweldige nieuwe techniek voor meer CO2-opslag in zeewater (scientias.nl)

Wat kunnen we voor jou betekenen?

Make some noise

Heb je vragen over een specifieke vacature? Of ben je benieuwd naar de mogelijkheden om samen te gaan werken? Blijf daar niet te lang mee rondlopen, maar stel ze direct.