De toekomst van Technologie

Door de geschiedenis heen hebben er verschillende industriële revoluties plaatsgevonden. Deze zijn altijd gedreven door innovatieve technologieën zoals mechanisatie in de eerste revolutie tot de digitalisering in de derde. Nu op de drempel van de vierde revolutie zien we een combinatie van technologieën waaronder: kunstmatige intelligentie (AI), Internet of things (IoT), Big Data, Robotica en 3D-printen die een nieuw tijdperk van innovatie en automatisering aankondigen. Dit speelt een grote rol in duurzaamheid, kostenbesparing en vraagt een grotere behoefte aan smart tech engineers. Deze engineer kan complexe problemen analyseren, creatieve oplossingen bedenken en deze efficiënt implementeren.

Het tijdperk van industriële automatisering

De moderne machines zijn tegenwoordig door middel van IoT verbonden met het netwerk waardoor alle productiegegevens continu verzameld worden op de cloud. Deze gegevens kunnen op dit moment aan de hand van AI gebruikt worden voor gegevensanalyse, procesoptimalisatie en forecasting. Het gebruik van AI versnelt alledaagse processen (routinetaken) zoals berekeningen en coderingen waardoor er meer tijd voor de de engineers ontstaat voor innovatie. 

Deze technologische vooruitgang vereist nieuwe smart tech engineers, zoals E-engineers die machines gereedmaken voor het verzenden van data naar de cloud, PLC-programmeurs die processen aanpassen voor datatransmissie, IT-engineers die data omzetten naar bruikbare informatie in de cloud, en proces engineers die data analyseren met behulp van AI om processen bij te sturen. Tegelijkertijd biedt dit kansen voor de traditionele operators en monteurs om mee te groeien met de techniek. Deze ontwikkelingen zijn essentieel om productkwaliteit en -kwantiteit te verbeteren, ruimte te maken voor het ontwikkelen van nieuwe processen en inspelen op het tekort aan monteurs op de werkvloer. 


De veranderende gezichten van productie en prototyping 

In de wereld van productie en prototyping gaat 3D-printen een steeds grotere rol spelen. Het biedt verschillende kostentechnische voordelen waar traditionele productiemethoden niet tegenop kunnen. De mogelijkheid tot kostenbesparing op materiaalgebruik door minimale verspilling en de productie van complexe geometrieën zonder ingewikkelde gereedschappen of mallen. Als er een technische stilstand komt te vallen, kan de downtime aanzienlijk verkleind worden door on-demand een vervangend onderdeel te printen. Ook zullen verbeteringen in materiaalkeuze, printsnelheid en precisie de toepassingsmogelijkheden vergroten. 

Daarnaast brengt robotica aanzienlijke veranderingen teweeg zoals: 
  • Automatisering van repetitieve productie taken 
  • Hogere precisie en kwaliteit
  • Een meer veilige en ergonomische werkomgeving 
  • Flexibele productie 

Door de expertise van smart tech engineers te combineren met de mogelijkheden van 3D-printen en robotica kunnen bedrijven hun processen optimaliseren en de efficiëntie, flexibiliteit en kwaliteit verhogen. Hierdoor kunnen deze bedrijven dynamischer bewegen in de arbeidsmarkt. 

De focus op duurzaamheid

Duurzaamheid wordt steeds essentiëler in de techniek met een sterke nadruk op duurzame ontwerp- en productiemethoden. Het efficiënter gebruik van de technologieën zoals AI, IoT en Big Data kan leiden tot minder gebruik van andere hulpbronnen zoals: papier en fossiele brandstoffen. Verder kunnen 3D-printen en robotica ondersteuning bieden bij de overgang naar een circulaire economie. Door middel van producten te recyclen, hergebruiken, repareren en optimaal gebruikmaken van de beschikbare materialen. Hierdoor zal er minder restafval zijn en daardoor een lagere vraag naar nieuwe grondstoffen. Deze ontwikkelingen dragen bij aan een duurzamere en meer ecologische samenleving.

Conclusie 

Samengevat biedt de toekomst van technologie een combinatie van AI, IoT, Big Data, robotica en 3D-printen, waarbij de smart tech engineer een fundamentele rol speelt. Deze engineers worden vertegenwoordigd door verschillende generaties. Zij zijn essentieel voor het analyseren van gegevens, optimaliseren van processen en implementeren van innovatieve oplossingen. Tegelijkertijd groeit de focus op duurzaamheid enorm met technologieën die helpen bij het verminderen van verspilling en de overgang naar een circulaire economie. Hierdoor kunnen bedrijven efficiënter opereren en bijdragen aan een duurzamere toekomst.

Wat kunnen we voor jou betekenen?

Make some noise

Heb je vragen over een specifieke vacature? Of ben je benieuwd naar de mogelijkheden om samen te gaan werken? Blijf daar niet te lang mee rondlopen, maar stel ze direct.