De laatste ontwikkelingen in de engineering

Jeroen Meeuws is directeur bij Orcatech, the next wave of engineering. In dit artikel deelt hij met ons zijn visie op de belangrijkste en meest actuele thema’s binnen de technische branche. Daarnaast legt hij uit hoe Orcatech de beste werkgever wil worden.

Corona en het effect op onze industrie

Orcatech biedt engineering functies aan in een breed scala van sectoren. De coronapandemie heeft op de ene sector een grotere weerslag gehad dan op de ander. Zo is in het afgelopen jaar de machinebouw stil komen te liggen; orderportefeuilles werden opgeschort. Sectoren zoals food, chemie, farma en high-tech zijn daarentegen uitgedaagd om dezelfde productie gelijk te blijven benaderen, terwijl 100% fysieke aanwezigheid niet meer mogelijk was. Door de coronapandemie is elke industrie in Nederland waar arbeid voorhanden is, creatiever geworden met de inzet van personeel. Men is uitgedaagd om naar alternatieven te zoeken voor het fysiek fulltime aanwezig moeten zijn. Tevens heeft de coronapandemie geleid tot een enorme automatiseringsslag. Dit onderwerp is met stip omhooggeschoten op de agenda. De industriële automatisering procedures zijn met een versneld tempo ingericht. Dit is iets wat ik zeker dit jaar, maar ook volgend jaar als piek professie zie. Productie zal steeds meer een datagedreven exercitie worden. Preventief onderhoud gaat een vlucht nemen waarbij procedures gestructureerd ingericht zullen worden. Dat zal zich richting een draaiboek business gaan bewegen.

Een markt van schaarste

Nu de markt na de coronapandemie is genormaliseerd, hebben technici die al langere tijd van baan wilden wisselen nu de zekerheid om dit daadwerkelijk te doen. Normaliter is de zomer een rustige periode wat betreft recruitment, maar dat is dit jaar het tegenovergestelde. We merken heel sterk dat mensen tijd hebben om zich te oriënteren en er meer beweging in de markt is. Met name op het mechanische vlak is de vraag naar gekwalificeerde engineers geëxplodeerd. Vraag en aanbod zijn uit evenwicht. Er ontwikkelt zich nadrukkelijk een markt van schaarste waarbij het naar mijn mening belangrijk is dat we deze markt niet laten opblazen door de verhoogde vraag. Dat zie ik als een risico voor de komende tijd. We moeten eerlijk en transparant blijven richting klanten en de prijs moet niet buitenproportioneel stijgen. Dat zou niet ten goede komen aan de duurzaamheid van de arbeidsmarkt.

Grensoverschrijdend

Als iets een schaars goed is, moet er gekeken worden naar alle mogelijkheden om tekorten op te lossen. Technici afkomstig uit het buitenland zouden hiervoor een oplossing kunnen zijn. Binnen ons huidige klantenbestand zijn de MKB-bedrijven hier terughoudend in met name door de taalbarrière. Dat geldt vooral voor het zuiden van Nederland en minder voor de Randstad en regio’s zoals Delft waar zich een technische universiteit bevindt. MKB-bedrijven in deze regio's staan hier meer voor open. Bij grote multinationals zijn, door de hoge volumes die zij nodig hebben, buitenlandse werknemers al jaren niet meer weg te denken. Bij Orcatech hebben wij enkele buitenlandse engineers in dienst. We richten ons hierbij voornamelijk op België, omdat er geen taalbarrière is.

Een manier om de capaciteit te vergroten

Naar mijn mening zouden we beter om kunnen gaan met de geringe technici die we tot onze beschikking hebben door te kijken naar arbeid inrichten per taak in plaats van enkel te kijken naar uren. Als bedrijven een techneut inhuren doen ze dat hoofdzakelijk voor veertig uur in de week zonder een goede analyse te maken of ze deze persoon daadwerkelijk veertig uur nodig hebben. Dit doen bedrijven zodat ze een goede techneut aan boord hebben, maar ondertussen is er een groot tekort. Als je goed zou analyseren welke taken een techneut uitvoert in welk tijdsbestek, zou je deze techneut hoogstwaarschijnlijk bij meerdere opdrachtgevers in de week taken kunnen laten uitvoeren. Hierdoor kan de capaciteit van een techneut beter benut worden.

Onze toekomst

De meeste van onze vakspecialisten hebben een HBO-achtergrond en enkelen een WO-achtergrond. We gaan door met HBO-profielen, maar ik geloof dat onze industrie steeds complexer zal worden. Iedereen moet zich tegenwoordig met maatschappelijk verantwoord ondernemen bezighouden. In de machinebouw moet er een efficiëntieslag gemaakt gaan worden. Waar we vroeger tien jaar met een machine deden, moeten we er nu dertig jaar meedoen. Grondstoffen worden schaarser en dat zal alleen maar meer worden naarmate de consumptie wereldwijd breder wordt. De vraag naar gebruiksgoederen en mobiliteitsoplossingen, zoals mobiele telefoons en laptops is mede door de pandemie enorm gestegen. De wachttijden lopen op waardoor we samen zuiniger om moeten gaan met onze hardware. De focus op duurzaamheid zal steeds verder toenemen en dit geldt ook voor machines in de techniek. Daarbij zullen arbeid en productie kostbaarder worden. Dat zal ervoor zorgen dat het werk niet alleen complexer en specifieker wordt, maar steeds meer software gedreven. Het verdienmodel is veranderd; waar we voorheen wachtten totdat een product het begaf, kopen we er tegenwoordig een software pakket bij waardoor we het product moeten blijven updaten. Het wordt een meer onderhoudsgedreven wereld waardoor bedrijven een consistenter inkomen hebben dan bij de incidentele machineverkoop. We zullen tevens meer gaan meten. Data heeft de toekomst. Daardoor zal de vraag naar hoger geschoolde mensen relatief gezien toenemen.

Het draait om onze mensen

De komende tijd willen wij nog beter worden als werkgever waarbij aandacht voor onze mensen vooropstaat. Wij moeten continu de focus houden op hun carrière. We willen toewerken naar een relatie met onze vakspecialisten waarbij we écht collega's van elkaar zijn. We moeten zien te voorkomen dat we een relatie hebben waarbij wij faciliteren en zij enkel uitvoeren. Het is belangrijk om een merkidentiteit te creëren waar iedereen zich onderdeel van kan voelen. We moeten mensen meenemen in ons verhaal. Bij iedere organisatie zijn er mensen die uitstromen, maar mijn droomscenario is dat als mensen vertrekken ze het jammer vinden om hun collega's te verlaten. Dan hebben wij het als werkgever goed gedaan. Een van onze engineers gaat nu de overstap maken naar Sabic nadat hij eerst een aantal jaren via Orcatech bij meerdere bedrijven opdrachten heeft uitgevoerd. Dankzij deze stappen, heeft hij de plek gevonden waar hij thuishoort. Dat is de manier waarop wij het willen aanvliegen; we willen onze engineers begeleiden in hun carrière.

Hoe nu verder?

Tot slot willen we de focus leggen op groei. Ons nieuwe merk staat, onze infrastructuur staat, procedureel is alles goed ingericht en we hebben een nieuw hoofdkantoor in Eindhoven. Alle faciliteiten en mogelijkheden zijn aanwezig om drie keer zo groot te worden dan we nu zijn. Momenteel bevindt het grootste deel van onze klantportefeuille zich in Limburg, maar vanuit Eindhoven willen we dit verder naar het westen uitbreiden. Via Tilburg, Breda en Den Bosch willen we in Rotterdam terechtkomen. Daarnaast willen we via Arnhem en Zwolle richting Enschede waar de derde technische universiteit van Nederland zich bevindt. Bepaalde regio's bieden specifieke technische opleidingen aan en logischerwijs clusteren deze mensen zich daar. Hier vestigen bedrijven zich die zich op een dergelijke populatie richten. Dat zijn voor ons interessante gebieden om ons op te focussen.

Wat kunnen we voor jou betekenen?

Make some noise

Heb je vragen over een specifieke vacature? Of ben je benieuwd naar de mogelijkheden om samen te gaan werken? Blijf daar niet te lang mee rondlopen, maar stel ze direct.